ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αντικαταστάσεις

Η Επιτροπή, σε καθημερινή βάση, προβαίνει σε διορισμούς στη θέση αντικαταστάτη για να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων όπως αυτές υποβάλλονται μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας.

Οι ανάγκες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Ακολούθως στην πλατφόρμα "gov.cy", μέσα σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, οι αντικαταστάτες μπορούν να επιλέξουν και να σημειώσουν με σειρά προτεραιότητας όσες ανάγκες της ειδικότητας τους επιθυμούν και μπορούν να καλύψουν.

Οι ανάγκες κατανέμονται ηλεκτρονικά στους αντικαταστάτες με βάση τις επιλογές τους και την κατάταξη τους στον οικείο πίνακα διοριστέων της ειδικότητας τους. Τα αποτελέσματα της κατανομής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και οι επιτυχόντες ενημερώνονται  μέσω γραπτού μηνύματος και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Για να μπορείτε να διεκδικήσετε διορισμό στη θέση αντικαταστάτη θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση στην Επιτροπή και να έχετε ταυτοποιημένο προφίλ στο CY Login. Αν δεν είστε εγγεγραμμένος και ταυτοποιημένος χρήστης πατήστε εδω.  

Ανάγκες αντικαταστάσεων

Για να δείτε τις σημερινές προκαταρκτικές ανάγκες αντικαταστάσεων των δημόσιων σχολείων πατήστε εδώ.

Διεκδίκηση αναγκών - "gov.cy"

Για να καθορίσετε με σειρά προτεραιότητας τις σημερινές ανάγκες αντικαταστάσεων που σας ενδιαφέρουν πατήστε εδώ.

Αίτηση για αντικατάσταση

Οι αιτήσεις για συμπερίληψη στους αντικαταστάτες της ειδικότητας σας υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά από σχετική ανακοίνωση.

Συχνές ερωτήσεις

Για απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που σχετίζονται με τις αντικαταστάσεις πατήστε εδώ.