ΕΝΤΥΠΑ > ΕΕΥ09 - Αίτηση για αντικατάσταση

Πότε υποβάλλεται η αίτηση για αντικατάσταση

Μετά από την ανάρτηση των αναθεωρημένων πινάκων διοριστέων του Ιουνίου, η Επιτροπή καλεί με ανακοίνωση όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για να συμπεριληφθούν στους αντικαταστάτες των διαφόρων ειδικοτήτων.

 

Η προθεσμία υποβολής αίτησης έχει λήξει.

Τεχνική Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να αποστείλετε email στο support@eey.gov.cy.
Στο email πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμός ταυτότητας
  • Αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.