ΕΝΤΥΠΑ > ΕΕΥ09 - Αίτηση για αντικατάσταση

Πότε υποβάλλεται η αίτηση για αντικατάσταση

Μετά από την ανάρτηση των αναθεωρημένων πινάκων διοριστέων του Ιουνίου, η Επιτροπή καλεί με ανακοίνωση όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για να συμπεριληφθούν στους αντικαταστάτες των διαφόρων ειδικοτήτων.