ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σημαντική σημείωση για τις ανάγκες αντικαταστάσεων

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις προκαταρκτικές ανάγκες αντικαταστάσεων των δημόσιων σχολείων όπως αυτές υποβλήθηκαν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Οι τελικές ανάγκες, μετά την οριστικοποίησή τους, θα προβληθούν από τις 11:00 – 13:30 στην ψηφιακή πύλη "gov.cy" https://eforms.eservices.cyprus.gov.cy/gov/eey/Anagkes . Μέσα στο διάστημα αυτό οι υποψήφιοι αντικαταστάτες θα μπορούν να καθορίσουν με σειρά προτεραιότητας, μόνο όσες ανάγκες τους ενδιαφέρουν.

Με το πέρας της διαδικασίας το αποτέλεσμα της κατανομής των αναγκών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες θα  μπορούν επίσης να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατανομής μέσω του ιστορικού των αιτήσεών τους στην ψηφιακή πύλη "gov.cy" , καθώς και με email το οποίο θα τους αποσταλεί από την ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι στους οποίους θα έχουν κατανεμηθεί αντικαταστάσεις θα λάβουν επιπρόσθετα μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο με τις σχετικές πληροφορίες.

Νοείται ότι ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση αφορά περισσότερα από ένα σχολεία, ο αντικαταστάτης θα πρέπει να παρουσιαστεί στο σχολείο όπου θα υπηρετήσει τις περισσότερες περιόδους, εκτός και εάν υπάρχει διαφορετική αναφορά στα σχόλια της ανάγκης όπως αυτή θα δημοσιευθεί.

Στην περίπτωση που η αντικατάσταση τερματιστεί πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία η Επιτροπή θα ενημερώνεται από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά προτεραιότητας κατανομής των αναγκών είναι αυτή των οικείων Πινάκων Διοριστέων του Ιουνίου 2023.

Αφορά όσους αναρτήθηκαν για πρώτη φορά στους πίνακες Διοριστέων Φεβρουαρίου 2024

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, από τις 7.3.2024, δέχεται αιτήσεις για διορισμό με αντικατάσταση σε θέση Δασκάλου για ανάγκες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί και Ειδικοί Εκπαιδευτικοί (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών) οι οποίοι  περιλαμβάνονται:

Α. στον πίνακα διοριστέων Ιουνίου 2023 και δεν υπέβαλαν προηγουμένως αίτηση

Β. περιλήφθηκαν για πρώτη φορά σε πίνακα διοριστέων τον Φεβρουάριο του 2024.

Η κατανομή των γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΕEY και προτεραιότητα στην κατανομή των συγκεκριμένων θέσεων Δασκάλου θα έχουν όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων ως ακολούθως:

  1. Δασκάλων Ιουνίου 2023.
  2. Δασκάλων Φεβρουαρίου 2024
  3. Νηπιαγωγών Ιουνίου 2023
  4. Νηπιαγωγών Φεβρουαρίου 2024
  5. Ειδικών Εκπαιδευτικών (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών) Ιουνίου 2023.
  6. Ειδικών Εκπαιδευτικών (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών) Φεβρουαρίου 2024

Όσοι Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί και Ειδικοί Εκπαιδευτικοί (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών) έχουν περιληφθεί για πρώτη φορά στους πίνακες Φεβρουαρίου 2024 και συμμετέχουν στην κατανομή, για σκοπούς τήρησης της πιο πάνω σειράς προτεραιότητας, θα διαγωνίζονται με τον αριθμό που κατέχουν στον πίνακα αυξημένο κατά 10000.

Διεκδίκηση αναγκών - "gov.cy"

Σημερινές ανάγκες αντικαταστάσεων

Μεταβείτε στην πλατφόρμα "gov.cy" για να διεκδικήσετε τις σημερινές ανάγκες αντικαταστάσεων. Για να έχετε πρόσβαση στην η-υπηρεσία «Ανάγκες Αντικαταστάσεων», χρειάζεστε ταυτοποιημένο προφίλ χρήστη στο CYLogin.

 

Ανάγκες αντικαταστάσεων στις 19/06/2024, με ισχύ από 20/06/2024

                 
  ανάγκη ειδικότητα επαρχία περίοδος σχολεία περίοδοι σχόλια αριθμός στον Πίνακα Διοριστέων
  93441 Μαθηματικών Πάφος 20/06/2024-27/06/2024 Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς
(24)
24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.328