ΕΝΤΥΠΑ > ΕΕΥ09 - Αίτηση για αντικατάσταση

Οδηγίες Συμπλήρωσης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Η διαδικασία αιτήσεων για διορισμό αφορά μόνο τις ειδικότητες οι οποίες αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ημερομηνίας 28/06/2022.

2) Όσοι Ελλαδίτες έχουν κάνει την εγγραφή τους στους Πίνακες Διοριστέων με ελληνική ταυτότητα, πρέπει να αντικαθιστούν το γράμμα (ή τα γράμματα) μπροστά από τον αριθμό της ταυτότητας τους με τον αριθμό 99.

π.χ. ΑΒ123456 => 99123456
      Τ234567   => 99234567

3) Η αίτηση σας έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί ορθά μόνο αν φτάσετε στο σημείο που το σύστημα σας δώσει απόδειξη.

4) Αν δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση σε περισσότερες από μια ειδικότητες τότε, θα υποβάλετε πρώτα σε μία από αυτές, θα πάρετε απόδειξη και μετά θα επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή, δηλ. από την οθόνη που βάλατε την ταυτότητα σας και την ημερομηνία γέννησης σας. Πατώντας  το κουμπί Είσοδος θα δείτε ένα πίνακα ο οποίος θα έχει στοιχεία σε σχέση με την αίτηση στην ειδικότητα που υποβάλατε προηγουμένως. Κάτω από αυτό τον πίνακα υπάρχει η επιλογή Νέα Αίτηση την οποία θα πατήσετε για να υποβάλετε αίτηση σε άλλη ειδικότητα (με δεδομένο ότι είσαστε δικαιούχο άτομο).

Δημοτική Εκπαίδευση

κωδικοςειδικοτηταμεχρι
11000Νηπιαγωγόςόλοι στον πίνακα διοριστέων
21000Δάσκαλοςόλοι στον πίνακα διοριστέων
21200Ειδικός Εκπαιδευτικός - Κωφώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
21205Ειδικός Εκπαιδευτικός - Τυφλώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
21210Ειδικός Εκπαιδευτικός - Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
21215Ειδικός Εκπαιδευτικός - Λογοθεραπείαςόλοι στον πίνακα διοριστέων
21220Ειδικός Εκπαιδευτικός - Φυσιοθεραπείαςόλοι στον πίνακα διοριστέων
21225Ειδικός Εκπαιδευτικός - Εργοθεραπείαςόλοι στον πίνακα διοριστέων
21230Ειδικός Εκπαιδευτικός - Μουσικοθεραπείαςόλοι στον πίνακα διοριστέων
21235Ειδικός Εκπαιδευτικός - Εκπαιδευτικής Ακουολογίαςόλοι στον πίνακα διοριστέων
21240Ειδικός Εκπαιδευτικός - Ειδικής Γυμναστικήςόλοι στον πίνακα διοριστέων

Καθηγητές (Μέση Γενική Εκπαίδευση)

κωδικοςειδικοτηταμεχρι
31000Θρησκευτικώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
31100Φιλολογικώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
31200Μαθηματικώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
31300Φυσικήςόλοι στον πίνακα διοριστέων
31500Χημείαςόλοι στον πίνακα διοριστέων
31600Βιολογίαςόλοι στον πίνακα διοριστέων
31900Αγγλικώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
32000Γαλλικώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
32100Γερμανικώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
32200Εμπορικών/Οικονομικώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
32300Φυσικής Αγωγήςόλοι στον πίνακα διοριστέων
32400Μουσικήςόλοι στον πίνακα διοριστέων
32500Τέχνηςόλοι στον πίνακα διοριστέων
32600Οικιακής Οικονομίαςόλοι στον πίνακα διοριστέων
33000Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.όλοι στον πίνακα διοριστέων
33100Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγήςόλοι στον πίνακα διοριστέων
33200Σχεδιασμού και Τεχνολογίαςόλοι στον πίνακα διοριστέων
33400Γεωγραφίαςόλοι στον πίνακα διοριστέων
33600Ιταλικώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
33710Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα)όλοι στον πίνακα διοριστέων
33800Ισπανικώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
33850Ρωσσικώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
33860Τουρκικώνόλοι στον πίνακα διοριστέων
33950Θεατρολογίαςόλοι στον πίνακα διοριστέων

Εκπαιδευτές (Μέση Τεχνική Εκπαίδευση)

κωδικοςειδικοτητακλίμακες A8-10-11κλίμακες A5-7
40100Γεωπονίας (Γενική)όλοι-
41010Μηχανολογίας (Γενική)όλοι-
41100Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστώνόλοι-
41200Μηχανικής Αυτοκινήτωνόλοι-
42010Ηλεκτρολογίας (Γενική)όλοι-
43010Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)όλοι-
43030Δομικών (Αρχιτεκτονική)όλοι-
44010Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)όλοι-
44030Ξενοδοχειακών (Γενικά)-όλοι
44120Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία), Α8-10-11όλοι-
44130Ξενοδοχειακών (Γενικά), A5-7 -όλοι
44220Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία), Α5-7-όλοι
45010Διακοσμητικήςόλοι-
45020Γραφικών Τεχνώνόλοι-
46000Ξυλουργικής - Επιπλοποιίαςόλοι-
46100Σχεδίασης Επίπλωνόλοι-
47000Αργυροχοΐας Χρυσοχοΐαςόλοι-
49060Κομμωτικής (Α5-7)-όλοι
49100Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτωνόλοι-