ΕΠΙΤΡΟΠΗ > ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Ετήσια Εκθέση


Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για πληροφόρηση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην έκθεση περιγράφονται οι δραστηριότητες και αποφάσεις της Επιτροπής κατά το υπό ανασκόπηση ημερολογιακό έτος σύμφωνα με το άρθρο 18 των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.

 

Ετήσια Έκθεση 2022

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης 2022

Παραδόθηκε στις 26.7.2023 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, η Ετήσια Έκθεση του έτους 2022.  

  

    

Αρχείο Ετήσιων Εκθέσεων

Ετήσια Έκθεση 2021

Ετήσια Έκθεση 2020

Ετήσια Έκθεση 2019

Ετήσια Έκθεση 2018

Ετήσια Έκθεση 2017

Ετήσια Έκθεση 2016

Ετήσια Έκθεση 2015

Ετήσια Έκθεση 2014

Ετήσια Έκθεση 2013

Ετήσια Έκθεση 2012

Ετήσια Έκθεση 2011

Ετήσια Έκθεση 2010

Ετήσια Έκθεση 2009

Ετήσια Έκθεση 2008

Ετήσια Έκθεση 2007

Ετήσια Έκθεση 2006

Ετήσια Έκθεση 2005

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης 2017

Παραδόθηκε στις 4.10.2018 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού η Ετήσια Έκθεση του έτους 2017. 

  

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης 2016

Στιγμιότυπα από την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης 2016, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 7.9.2017