ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Απαραίτητα έγγραφα - βεβαιώσεις

Η αίτηση για αναγνώριση της προϋπηρεσίας σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Βεβαίωση από τον εργοδότη με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) έναρξης και τερματισμού διδακτικής απασχόλησης, περιόδους εβδομαδιαίας απασχόλησης και διάρκεια της διδακτικής περιόδου σε λεπτά.

2. Από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

(α)      Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυμα ή οργανισμό.   

(β)      Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες, στους οποίους ο/η αιτητής/τρια ήταν δηλωμένος/η ως μισθωτό πρόσωπο, καθώς και η περίοδος κατά την οποία εργάστηκε σ’αυτούς.

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Η απασχόληση σας σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή σε διδακτικά καθήκοντα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού αναγνωρίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία και μοριοδοτείται.

Η απασχόληση σε ινστιτούτα, φροντιστήρια, επιμορφωτικά κέντρα, ή απασχόληση σε διορθωτικά/ ενισχυτικά μαθήματα δεν αναγνωρίζεται.

Στις περιπτώσεις απασχόλησης σε ιδιωτικό σχολείο θα πρέπει να είστε δηλωμένος/η στο διδακτικό προσωπικό στην αρμόδια αρχή ενώ στις περιπτώσεις απασχόλησης σε νηπιαγωγείο θα πρέπει να είστε δηλωμένος/η ως υπεύθυνος εγκεκριμένου τμήματος. Σε περίπτωση που δεν είστε δηλωμένος θα πρέπει να μιλήσετε με το σχολείο σας ή/και την αρμόδια αρχή (ΥΠΠΑΝ) κατά πόσο μπορεί να σας δηλώσει εκ των υστέρων.

Η απασχόληση αναγνωρίζεται ως ακολούθως:

  • Από 19 περιόδους - πλήρες ωράριο
  • Από 11-18 περιόδους - 2/3
  • Από 5-10 περιόδους - 1/3
  • Μέχρι 4 περιόδους - αγνοείται

 

Μονάδες προϋπηρεσίας

Για τον πίνακα διοριστέων η εκπαιδευτική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ως ακολούθως:

  • Υπηρεσία από αντικαταστάσεις: 0,5 μονάδα για κάθε 6 μήνες και 1 μέρα
  • Υπηρεσία από σύμβαση ή άλλη υπηρεσία: 0,5 μονάδα για κάθε 12 μήνες 

Για τον πίνακα διορισίμων η εκπαιδευτική προϋπηρεσία μοριοδοτείται μέχρι 20%.

  • 2,5% για κάθε σχολικό έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας,
  • 1/12*2,5% για κάθε συμπληρωμένο μήνα εντός τους σχολικού έτους με μέγιστο αριθμό μηνών τους 96.