ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Μονάδες μετάθεσης

Οι μονάδες μετάθεσης αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η Επιτροπή πριν προβεί σε μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών υπολογίζει για τον καθένα ξεχωριστά τις μονάδες μετάθεσης του.
 

Οι μονάδες μετάθεσης κάθε εκπαιδευτικού είναι το άθροισμα των:
 * μονάδων οικογένειας
 * μονάδων ετών υπηρεσίας
 * μονάδων υπηρεσίας

Αρχεία μονάδων μετάθεσης

Οι μονάδες μετάθεσης αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών και για τον λόγον αυτόν η Επιτροπή, πριν προβεί σε μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών, υπολογίζει, για τον καθένα ξεχωριστά, τις μονάδες μετάθεσής του. [Υπολογισμένα μέχρι τις 31/08/2023]

Μονάδες Δημοτικής

Μονάδες Προδημοτικής

Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης

Μονάδες Μέσης Γενικής

Μονάδες Τεχνικής Εκπαίδευσης

 

Υπολογισμός Μονάδων Μετάθεσης

Για να δείτε τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης επιλέξτε τη βαθμίδα σας:

 

Αποστάσεις Τόπων Εργασίας

Η απόσταση του τόπου εργασίας του εκπαιδευτικού από τον τόπο διαμονής του (έδρα) σε χιλιόμετρα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των μονάδων υπηρεσίας. Επιλέξτε τη βαθμίδα σας για να δείτε τις καταχωρημένες χιλιομετρικές αποστάσεις πατήστε εδώ.

Έδρες και Δυσμένειες

Στον υπολογισμό των μονάδων υπηρεσίας λαμβάνεται  υπόψη η δυσμένεια του τόπου εργασίας και ο τύπος του σχολείου. Επιλέξτε πιο κάτω τη βαθμίδα που σας ενδιαφέρει: