Υπολογισμός μονάδων μετάθεσης Δημοτικής

Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ενός εκπαιδευτικού είναι:

     Μονάδες Μετάθεσης =    Α.  Συνολικά έτη αναγνωρισμένης υπηρεσίας

                                               +   Β.  Σύνθεση οικογένειας

+   Γ.  Μονάδες από απόσταση , δυσμένεια τόπου εργασίας και τύπο σχολείου     

 

 

Α. Συνολικά έτη αναγνωρισμένης υπηρεσίας:

Παραχωρείται 1 μονάδα για κάθε έτος αναγνωρισμένης υπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση της Κύπρου ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσίας σε θέση αντικαταστάτη).

Επιπρόσθετα παραχωρείται στον εκπαιδευτικό λειτουργό 1,5 μονάδα για όση αναγνωρισμένη υπηρεσία έχει πέραν των 25 ετών αναγνωρισμένης υπηρεσίας. Για παράδειγμα ένας εκπαιδευτικός με 29 έτη υπηρεσίας θα πιστωθεί με (25 Χ 1)+((29-25) Χ 1,5)=25+6=31 μονάδες

Β. Σύνθεση οικογένειας = Οικογενειακή κατάσταση + Παιδιά

Οικογενειακή κατάσταση:

·                     3 μονάδες = έγγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, μονογονιοί, συμβίοι

·                     0 μονάδες = άγαμοι

 

Παιδιά:

Ηλικία παιδιού (στις 31/8 τρέχοντος σχολικού έτους)

Μονάδες

   0 μέχρι 6  (συμπληρωμένα)

3

   6+ μέχρι 12 (συμπληρωμένα)

2

   12+ μέχρι 20 (συμπληρωμένα)

1,5

   20+ μέχρι 26 (συμπληρωμένα)

1

 

 

               Παράδειγμα 1: Διαζευγμένος εκπαιδευτικός με 0 παιδιά

 

Μονάδες

·         Οικογενειακή κατάσταση

3

·         Παιδιά

0

                                                     Σύνολο

3

 

 

 

 

              Παράδειγμα 2: Έγγαμος εκπαιδευτικός με 3 παιδιά με ηλικίες 5, 13, 28 κατά την 31/8

 

Μονάδες

·         Οικογενειακή κατάσταση

3

·         Παιδιά

 

                          5 ετών

3

                         13 ετών

1,5

                         28 ετών

0

                                                     Σύνολο

7,5

 

 

Γ. Μονάδες από απόσταση, δυσμένεια τόπου εργασίας και τύπο σχολείου

             Έτη υπηρεσίας

Εκτός έδρας: (αριθμός ετών υπηρεσίας εκτός έδρας) Χ (μονάδες από χιλιομετρική απόσταση + μονάδες δυσμένειας + μονάδες τύπου σχολείου +1*)

Εντός έδρας: (αριθμός ετών υπηρεσίας εντός έδρας) Χ (μονάδες δυσμένειας + μονάδες τύπου σχολείου)

*Σημείωση: όσοι εκπαιδευτικοί εργάζονται εκτός έδρας πιστώνονται με επιπλέον 1 μονάδα για κάθε έτος υπηρεσίας

1.       Απόσταση

 

Απόσταση έδρας από τόπο εργασίας (χλμ)

Μονάδες

 

 

   0  -  60 

χλμ Χ 0,1

   61-100

6 + (χλμ-60)  Χ 0,05

  101 και άνω

8 + (χλμ-100) Χ 0,025

 

2.       Δυσμένεια

Η δυσμένεια καθορίζεται από το αν ο τόπος εργασίας βρίσκεται σε αστική ή αγροτική περιοχή, όπως επίσης και τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου εργασίας και τις συνθήκες συγκοινωνίας

Δυσμένεια

Μονάδες

Α

0

Β

0,5

C

1

D

1,5

E

2

F

3

G

4

H

6

 

 

 

3.       Τύπος σχολείου

 

Τύπος σχολείου

Μονάδες

   Εξαθέσιο 

0

   Πενταθέσιο/Τετραθέσιο

1

   Τριθέσιο

2

   Διθέσιο

4

   Μονοθέσιο

6

 

 

Παράδειγμα 1: Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης με έδρα τη Λευκωσία που εργάστηκε για 2 χρόνια σε εξαθέσιο σχολείο στα Λεύκαρα με απόσταση: 55χλμ θα πιστωθεί

     

 

Μονάδες

Απόσταση:            55 χλμ Χ 0,1 

5,5

Δυσμένεια:           Λεύκαρα – Δ

1,5

Τύπος Σχολείου:  Εξαθέσιο      

0

Έδρα:                      Εκτός            

1

 

8 Χ 2 (έτη υπηρεσίας)

Σύνολο

16

          

Παράδειγμα 2: Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης με έδρα την Πάφο που εργάστηκε για 1 χρόνο σε τριθέσιο σχολείο στην Ορούντα με απόσταση 180 χλμ θα πιστωθεί

 

Μονάδες

Απόσταση:            8 + (180-100) Χ 0,025 

10

Δυσμένεια:           Ορούντα – Γ                 

1

Τύπος Σχολείου:  Τριθέσιο                      

2

Έδρα:                      Εκτός                             

1

 

14 Χ 1 (έτος υπηρεσίας)

Σύνολο

14