ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδηγίες για την αίτηση εγγραφής σε πίνακα

  • Στο έντυπο ΕΕΥ01Χ μπορείτε να αιτηθείτε εγγραφή σε μια ή περισσότερες ειδικότητες, στον Πίνακα Διοριστέων ή/και στον Πίνακα Διορισίμων όπως επίσης και στους αντίστοιχους καταλόγους για άτομα με αναπηρίες.
  • Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση ιδιοχείρως ή μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου ή να την στείλετε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). 
  • Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα έγγραφα, δεν θα εξετάζονται.

 

  • Την αίτηση ΕΕΥ01Χ πρέπει:

1) να την συμπληρώσετε ηλεκτρονικά
2) να την εκτυπώσετε
3) να την υπογράψετε 
4) να την προσκομίσετε στο Γραφείο της ΕΕΥ. Μαζί με την αίτηση πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να προσκομίσετε και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/αποδεικτικά έγγραφα όπως αναγράφονται στις οδηγίες του εντύπου. Πρέπει να προσκομίσετε τόσο τα πρωτότυπα όσο και τα αντίγραφα ώστε να μπορέσει να γίνει η σχετική πιστοποίηση των αντιγράφων από λειτουργό της ΕΕΥ κατά την παραλαβή της αίτησης ΕΕΥ01Χ, στο Γραφείο της ΕΕΥ.


Στο τέλος της συμπλήρωσης του εντύπου διενεργείται ένας έλεγχος ως προς την ορθότητα των καταχωρήσεων, αν υπάρχει κάποιο λάθος θα σας υποδειχθεί ποιο είναι και σε ποια σελίδα κάνατε λάθος.

Το έντυπο έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στους εξής browsers: Firefox, Chrome και Microsoft Edge

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge να έχετε υπόψη ότι σε κάποια σημεία εισαγωγής ημερομηνιών, χειρίζεται τις ημερομηνίες ως MM/DD/YYYY (μήνας, μέρα, έτος) και όχι ως DD/MM/YYYY (μέρα, μήνας, έτος) όπως οι άλλοι δύο browsers. 

Ημερομηνία αίτησης για σκοπούς καθορισμού σειράς προτεραιότητας είναι η ημερομηνία κατάθεσης συμπληρωμένης αίτησης υπογεγραμμένης από εσάς στο Γραφείο της ΕΕΥ.