Ειδικότητες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

  Δασκάλων

  Αγγλικών

Κλίμακες Α8-Α10-Α11

 

  Αρμένικης Γλώσσας και Λογοτεχνίας

  Αργυροχοΐας-Χρυσοχοΐας

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

  Βιολογίας

  Γεωπονίας (Γενική)

  Νηπιαγωγών

  Γαλλικών

  Γραφικών Τεχνών

 

  Γερμανικών

  Διακοσμητικής

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Γεωγραφίας

  Δομικών (Αρχιτεκτονική)

  Ειδικής Γυμναστικής

 Γεωλογίας

  Δομικών (Πολιτική Μηχανική-Κατασκευές)

  Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και  Προσαρμοστικών Δυσκολιών

  Εμπορικών-Οικονομικών

  Θεατρολογίας

  Ηλεκτρολογίας (Γενική)

  Μηχανικής Αυτοκινήτων

  Εκπαιδευτικής Ακουολογίας

  Θρησκευτικών

  Μηχανικής Η/Υ

  Εργοθεραπείας

  Ισπανικών

  Μηχανολογίας (Γενική)

  Κωφών

  Ιταλικών

  Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)

  Λογοθεραπείας

  Μαθηματικών

  Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)

  Μουσικοθεραπείας

  Μουσικής

  Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας

  Τυφλών

  Οικιακής Οικονομίας

  Σχεδίασης Επίπλων

  Φυσιοθεραπείας

  Πληροφορικής-Επιστήμης ΗΥ

  Σχεδίασης-Κατασκευής Ενδυμάτων

 

 Ρωσικών

Κλίμακες Α5-Α7

 

  Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

  Κομμωτικής

 

  Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

  Ξενοδοχειακών (Γενικά)

 

  Τέχνης

  Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)

 

  Τουρκικών

 

 

 Φιλολογικών

 

 

  Φυσικής

 

 

  Φυσικής Αγωγής

 

 

  Φωτογραφίας

 

 

  Χημείας

 

 

Ψυχολογίας