ΕΠΙΤΡΟΠΗ > ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ιστορικό Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 7(2) του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελευσης Κύπρου και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου 12/1965. Το 1969 διήγε το δεύτερο στάδιο της λειτουργίας αυτής. Συγκροτήθηκε όπως οι σχετικές πρόνοιες του νόμου, από τρία μέλη που διορίζονταν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δυο ex officio μελών δηλαδή του Διευθυντή του Τμήματος Προσωπικού της Δημοκρατίας και του αρμοδίου, για κάθε περίπτωση που εξεταζόταν, τμηματάρχη του Υπουργείου Παιδείας.

Τα πρωτοδιορισθέντα μέλη της Επιτροπής ήταν:

Νικόλαος Αντωνίου, Πρόεδρος
Γεώργιος Χατζαντωνάς, Μέλος
Αλέξανδρος Κοσμάς,     Μέλος

Τα ex officio Μέλη ήταν:

Αρτέμης Χαράλαμπος, Διευθυντής Τμήματος Προσωπικού της Δημοκρατίας και αναλόγως της περίπτωσης οι τμηματάρχες:
Ανωτέρας και Μέσης, Φρίξος Βράχας
Τεχνικής, Νίκος Χατζηνικόλας
Στοιχειώδους, Ανδρέας Κούρος

Αργότερα, τον αποχωρήσαντα Χαράλαμπον Αρτέμη αντικατέστησε o Γεώργιος Ολύμπιος ο οποίος τον διαδέχθηκε στη θέση του Διευθυντή του Τμήματος Προσωπικού.

Με τη σύνθεση αυτή η Επιτροπή εργάστηκε μέχρι τις 31.1.1969.

Περίοδος 1969 - 1979

Μετά τη δημοσίευση στις 31.1.1969 του νέου Νόμου 10/1969 περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας η σύνθεση της Επιτροπής μεταβλήθηκε και αυξήθηκαν τα διοριζόμενα μέλη από τρία σε πέντε.  ΄Ετσι στις 16.2.1969 επαναδιορίστηκαν οι:

Αντωνίου Νικόλαος, Πρόεδρος
Αλέξανδρος Κοσμάς, Μέλος
Γεώργιος Χατζηαντωνάς, Μέλος
και διορίστηκαν οι:  
Σωτήρης Μιχαηλίδης και 
Τηλέμαχος Κάνθος.

Στις 29.3.1969 απεβίωσε ο Γ. Χατζηαντωνάς και στη θέση του διορίστηκε ο Παύλος Παυλίδης που ανέλαβε καθήκοντα στις 25.4.1969.
Στις 24 Ιουνίου 1970 παραιτήθηκε ο Πρόεδρος Νίκος Αντωνίου.  Προήδρευε ο Σωτήρης Μιχαηλίδης.
Στις 25.6.1970  διορίστηκε Πρόεδρος ο Νίκος Χατζηγαβριήλ.
Στις 14.2.1975 έληξε η θητεία των:  Αλέξανδρου Κοσμά, Σωτήρη Μιχαηλίδη και Τηλέμαχου Κάνθου. 

Διορίστηκαν από 20.2.1975 οι:

Αντώνης Γεωργίου
Γεώργιος Φικάρδος
Ανδρέας Παπαδούρης


Στις 20.4.1975 έληξε η θητεία του Παύλου Παυλίδη και διορίστηκε ο Ανδρέας Παπαδόπουλος.
Η Επιτροπή με αυτή τη σύνθεση εργάστηκε μέχρι το 1978.
Την 1.12.1978 παραιτήθηκε ο Γεώργιος Φικάρδος.
Παρέμειναν 4 Μέλη και η Επιτροπή αυτή εργάστηκε μέχρι 25.6.1979.

1979 - 1983

Στις 26.6.1979 διορίστηκαν οι:

Ιωάννης Βαρνάβας, Πρόεδρος
Αντώνης Γεωργίου, Μέλος
Κυριάκος Καλλής, Μέλος
Ανδρέας Παπαδούρης, Μέλος
Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μέλος

1983 - 1986

Την 1.4.1983 διορίστηκαν οι:

Ιωάννης Βαρνάβας, Πρόεδρος
Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μέλος
Ανδρέας Παπαδούρης, Μέλος
Σάββας Χατζηγεωργίου, Μέλος
Κρίτωνας Παπαλοϊζου, Μέλος

1986 - 1992

Την 1.8.1986 διορίστηκαν οι:

Στέλιος Κατσελλής, Πρόεδρος
Σάββας Χατζηγεωργίου, Μέλος
Ανδρέας Ολύμπιος, Μέλος
Ιορδάνης Σοφοκλέους, Μέλος
Ιορδάνης Τορνάρης, Μέλος

1992 - 1998

Στις 17.10.1992 διορίστηκαν οι:

Σταύρος Ολύμπιος, Πρόεδρος
Ζαχαρίας Κούντουρος, Μέλος
Χρίστος Κυπριανίδης, Μέλος
Ανδρέας Σπυριδάκις, Μέλος
Γεώργιος Λουκά, Μέλος

1998 - 2004

Στις 29.10.1998 διορίστηκαν οι: 

Χρήστος Θεοφιλίδης, Πρόεδρος
Χρίστος Γεωργιάδης, Μέλος
Κώστας Ιεροκηπιώτης, Μέλος
Ανδρέας Σπυριδάκις, Μέλος
Δέσποινα Χαραλαμπίδου-Σολωμή, Μέλος

2004 - 2010

Στις 10.11.2004 διορίστηκαν οι: 

Αναστάσιος Κουζάλης, Πρόεδρος
Μαρία Θρασυβούλου-Χαμπουρή, Μέλος
Σούλα Ζαβού, Μέλος
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Μέλος
Νίκος Ορφανίδης, Μέλος

2010 - 2016

Στις 16.11.2010 διορίστηκαν οι:

Στέλιος Στυλιανού, Πρόεδρος
Γιώργος Μαυροκορδάτος, Μέλος
Αλέξανδρος Κουράτος, Μέλος
Πανίκος Πέγκας, Μέλος
Γεώργιος Ματσικάρης, Μέλος

2016 - 2022

Στις 15.11.2016 διορίστηκαν οι:

Παναγιώτης Αντωνίου, Πρόεδρος
Αθηνά Κυριακίδου, Μέλος
Αλέξανδρος Κουράτος, Μέλος
Παναγιώτης Α. Κυπριανού, Μέλος
Γιώργος Σ. Γεωργίου, Μέλος