ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ > ΜΕΣΗ > ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Υπολογισμός Μονάδων Μετάθεσης


Οι μονάδες κάθε εκπαιδευτικού είναι το άθροισμα των πιο κάτω 3 μονάδων:
 * μονάδων οικογένειας
 * μονάδων ετών υπηρεσίας
 * μονάδων υπηρεσίας
 
  • Στον υπολογισμό των μονάδων υπηρεσίας ο μαθηματικός τύπος λαμβάνει υπόψη την απόσταση του τόπου εργασίας από τη διαμονή (έδρα) του εκπαιδευτικού σε χιλιόμετρα, τη δυσμένεια του τόπου εργασίας (A, B, C, D, E, F, G, H).
 
Οι μονάδες μετάθεσης είναι καταχωρημένες σαν πραγματικοί αριθμοί, δηλαδή αριθμοί με ακέραιο και δεκαδικό μέρος και όχι σαν χρόνια-μήνες-μέρες. Οι μονάδες μετάθεσης δημοσιεύονται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου αφού προηγηθεί η αναγκαία στρογγυλοποίηση.
 
Παράδειγμα:
Εκπαιδευτικός με υπηρεσία 18 χρόνια και 7 μήνες,  δηλ. 18 και 7/12.       
Τα 7/12= 0.583333333 
Με στρογγυλοποίηση σε 1 δεκαδικό γίνεται 0.6
                Ακέραιο μέρος 18
                Δεκαδικό μέρος 0.6
Στον κατάλογο με τις μονάδες μετάθεσης θα εμφανιστεί ο αριθμός 18.6

Αρχεία Μονάδων Μετάθεσης


Οι μονάδες μετάθεσης αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών και για τον λόγον αυτόν η Επιτροπή, πριν προβεί σε μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών, υπολογίζει, για τον καθένα ξεχωριστά, τις μονάδες μετάθεσής του. [Υπολογισμένα μέχρι τις 31/08/2022]