ΕΝΤΥΠΑ > ΕΕΥ14 - Αίτηση για Προαγωγή

Τεχνική Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να αποστείλετε email στο support@eey.gov.cy.
Στο email πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμός ταυτότητας
  • Αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.