ΕΕΥ02

Οδηγίες Δήλωσης / Αλλαγής Προσωπικών Στοιχείων

1. Αλλαγή οικογενειακής κατάστασης

Συμπληρώστε το έντυπο ΕΕΥ02 (βλ. κάτω μέρος της σελίδας). Αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο:

 • Πιστοποιητικό γάμου
 • Σύμφωνο συμβίωσης
 • Διαζύγιο
 • Πιστοποιητικό θανάτου συζύγου 

2. Παιδιά

Συμπληρώστε το έντυπο ΕΕΥ02 (βλ. κάτω μέρος της σελίδας). Αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο:

 • Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού

3. Αλλαγή ονόματος:

Συμπληρώστε το έντυπο ΕΕΥ02 (βλ. κάτω μέρος της σελίδας). Αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο:

 • Δεν απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα. Σημειώνεται ότι η αλλαγή θα γίνεται μετά από έλεγχο μέσω του Αρχείου Πληθυσμού.

4. Αλλαγή διεύθυνσης:

Η αλλαγή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη». Από τον κατάλογο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιλέξτε «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας» και στην συνέχεια επιλέξτε την η-Υπηρεσία «Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας». Ακολούθως συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο που θα εμφανιστεί.

Η η-Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για άτομα που έχουν πιστοποιημένο προφίλ στην Πύλη «Αριάδνη».

 • Δεν απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα νοουμένου ότι δεν προκύπτει αλλαγή έδρας. 

5. Αλλαγή τηλεφώνων επικοινωνίας:

Η αλλαγή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη». Από τον κατάλογο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιλέξτε «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας» και στην συνέχεια επιλέξτε την η-Υπηρεσία «Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας». Ακολούθως συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο που θα εμφανιστεί.

Η η-Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για άτομα που έχουν πιστοποιημένο προφίλ στην Πύλη «Αριάδνη».

 1. Από τη «Διαχείριση Προφίλ» αλλάζετε το email σας.
 2. Συμπληρώνετε το ηλεκτρονικό έντυπο της η-Υπηρεσίας «Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας».

Δήλωση - Αλλαγή έδρας εκπαιδευτικού 

 

Να συμπληρωθεί το έντυπο ΕΕΥ02 (βλ. κάτω μέρος της σελίδας). Αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο:

 1.       Βεβαίωση κοινοτάρχη
 2.       Λογαριασμός ηλεκτρισμού, υδατοπρομήθειας ή τηλεφωνίας (εκτός κινητής)

 

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, δεν θα εξετάζονται.

 

Κατεβάστε το έντυπο ΕΕΥ02 κάνοντας κλικ εδώ

Κυβερνητική Πύλη "gov.cy"